دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی عشق و آتش با متن کیفیت عالی Mp3

پرطرفدار محمد معتمدی ◄ عشق و آتش

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی ◄ عشق و آتش ► در سایت اینستا موزیک ◄ کیفیت 320 ◄ 128 در insta-music ► با متن ◄ کیفیت اصلی و اورجینال ► Mp3

همیشه در سایت اینستا موزیک ◄ insta-music ترانه و ► موسیقی های جدید محمد معتمدی کامل را دریافت کنید.

► Download Music ► Mohammad Motamedi ► Eshgho Atash ◄ With Text ► 2 Quality 320 ” 128 On insta-music ◄

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی عشق و آتش با متن کیفیت عالی Mp3

متن آهنگ عشق و آتش ◄ محمد معتمدی

►◄►◄►

◄►  نه آهن حریف غرور تو بود نه آتش توان شکست تو داشت ◄►

◄► نه این گردش روزگار سیاه خمی بر دل حق پرست تو داشت ◄►

◄► تو آتش گرفتی به عشق کسی که امنیتش را به دست تو داشت ◄►

◄► تو پر زدی و عشقت در سینه غمی افروخت از رفتن جانسوزت حتی دل آتش سوخت ◄►

◄► به دل های ما غصه بسیار رفت شب و روز بعد از تو دشوار رفت ◄►

◄► غریبانه رفتی و با رفتنت دل ملتی زیر آوار رفت دل ملتی زیر آوار رفت ◄►

◄► شهیدان راه خدا زنده اند خوش آن تن که در راه پیکار رفت ◄►

عشق و آتش ► محمد معتمدی

► Download ◄

 

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی زنجیرش کنید با متن کیفیت عالی Mp3

پرطرفدار محمد معتمدی ◄ زنجیرش کنید

دانلود آهنگ جدید ► در سایت اینستا موزیک ◄ موضوع زنجیرش کنید از صدای محمد معتمدی ► کیفیت 320 ◄ 128 در insta-music ► لینک مستقیم با متن موزیک ◄ کیفیت اصلی و اورجینال ► Mp3

همیشه در سایت اینستا موزیک ◄ insta-music ترانه و ► موسیقی های جدید محمد معتمدی را دریافت کنید.

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی زنجیرش کنید با متن کیفیت عالی Mp3

► Download Music ► Mohammad Motamedi ► Zanjirash Konid ◄ With Text ► 2 Quality 320 ” 128 On insta-music ◄

متن آهنگ زنجیرش کنید ◄ محمد معتمدی

►◄►◄►

هر چه دیدم من درون آینه تعبیر شد رهر چه دیدم من درون آینه تعبیر شد◄►

روح من فرهاد مجنونیست زنجیرش کنید► روح من فرهاد مجنونیست زنجیرش کنید◄►

شب برای خسروان آرامشی دارد نهان► شب برای خسروان آرامشی دارد نهان◄►

راز تنهایی چه باشد راز تنهایی► چه باشد خوب تفسیرش کنید◄►

خواب دیدم مار گیسویش به دستم میخزید► خواب دیدم مار گیسویش به دستم میخزید◄►

حال او چون حال آتش بود► تعبیرش کنید تعبیرش کنید◄►

یاد او جان مرا با خود به هر سو میکشد► یاد او جان مرا با خود به هر سو میکشد◄►

یار من از جنس دوزخ بود زنجیرش کنید ►زنجیرش کنید زنجیرش کنید زنجیرش کنید◄►

ناشناسی ساعت عمره مرا پرسید و► رفت آینه شعر مرا دزدید تکثیرش کنید◄►

جای پای آسمان بر خاک من جا مانده ►جای پای آسمان بر خاک من جا مانده◄►

چشم من مسحور چشمی بود تدبیرش کنید► تدبیرش کنید تدبیرش کنید تدبیرش کنید◄►

زنجیرش کنید زنجیرش کنید► زنجیرش کنید زنجیرش کنید◄►

زنجیرش کنید ► محمد معتمدی

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی زنجیرش کنید با متن کیفیت عالی Mp3

 

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی جان ایران با متن کیفیت عالی Mp3

پرطرفدار محمد معتمدی ◄جانان ایران

دانلود آهنگ جدید ► در سایت اینستا موزیک ◄ موضوع جانان ایران از صدای محمد معتمدی ► کیفیت 320 ◄ 128 در insta-music ► لینک مستقیم با متن موزیک ◄ کیفیت اصلی و اورجینال ► Mp3

همیشه در سایت اینستا موزیک ◄ insta-music ترانه و ► موسیقی های جدید محمد معتمدی را دریافت کنید.

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی جان ایران با متن کیفیت عالی Mp3

► Download Music ► Mohammad Motamedi ► Jane Iran ◄ With Text ► 2 Quality 320 ” 128 On insta-music ◄

متن آهنگ جانان ایران ◄ محمد معتمدی

►◄►◄►

خوشا تماشای صبح فردا ►خوشا بهارت شکوفه زارا◄►

خوشا هر آنکس که دوست دارد► نفس کشیدن در این هوا را◄►

خوشا سرودن به لحن باران ز► عشق گفتن به گوش یاران◄►

خوشا تبسم خوشا ترنم► به سایه سارت جانی را◄►

تو نام عشقی سلام عشقی► برای این دل تمام عشقی◄►

تو دل ستانی تو دل نشینی► تو آسمانی ترین زمینی◄►

خوشا ز نام و نشان گذشتن به► عشق تو از جهان گذشتن◄►

یلان از هفت خوان گذشتن به► سان آرش به جان گذشتن◄►

جان ایران جانان ایران ►جان ایران جانان ایران◄►

جانان ایران ► محمد معتمدی

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی جان ایران با متن کیفیت عالی Mp3

 

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی ایرانم با متن کیفیت عالی Mp3

پرطرفدار محمد معتمدی ◄ ایرانم

دانلود آهنگ جدید ► در سایت اینستا موزیک ◄ موضوع ایرانم از صدای محمد معتمدی ► کیفیت 320 ◄ 128 در insta-music ► لینک مستقیم با متن موزیک ◄ کیفیت اصلی و اورجینال ► Mp3

همیشه در سایت اینستا موزیک ◄ insta-music ترانه و ► موسیقی های جدید محمد معتمدی را دریافت کنید.

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی ایرانم با متن کیفیت عالی Mp3

► Download Music ► Mohammad Motamedi ► Iranam ◄ With Text ► 2 Quality 320 ” 128 On insta-music ◄

متن آهنگ ایرانم ◄ محمد معتمدی

►◄►◄►

من حنجره ای آزادم کوبنده ترین فریادم ای►خاک من ای بنیادم هرگز نروی از یادم◄►

ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره ها► ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره ها◄►

چشم زمان مسحور افسانه هایت جان جهان بی تاب► صلح و صفایت جان جهان بی تاب صلح و صفایت◄►

گوش زمان بر آوایت چشم جهان بر► فردایت چشم جهان بر فردایت◄►

ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره ها ►ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره ها◄►

ایران ما ای جان پناهت جان ما ای مهر تو در جان► فرزندان ما ای مهر تو در جان فرزندان ما◄►

ایرانم ► محمد معتمدی

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی ایرانم با متن کیفیت عالی Mp3