دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی کاشکی با متن کیفیت عالی Mp3

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی  ◄ کاشکی  ► در سایت اینستا موزیک ◄ کیفیت 320 ◄ 128 در insta-music ► با متن ◄ کیفیت اصلی و اورجینال ► Mp3

همیشه در سایت اینستا موزیک ◄ insta-music ترانه و ► موسیقی های جدید محمد معتمدی  کامل را دریافت کنید.

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی کاشکی با متن کیفیت عالی Mp3

ادامه خواندن “دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی کاشکی با متن کیفیت عالی Mp3”

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی عشق و آتش با متن کیفیت عالی Mp3

پرطرفدار محمد معتمدی ◄ عشق و آتش

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی ◄ عشق و آتش ► در سایت اینستا موزیک ◄ کیفیت 320 ◄ 128 در insta-music ► با متن ◄ کیفیت اصلی و اورجینال ► Mp3

همیشه در سایت اینستا موزیک ◄ insta-music ترانه و ► موسیقی های جدید محمد معتمدی کامل را دریافت کنید.

► Download Music ► Mohammad Motamedi ► Eshgho Atash ◄ With Text ► 2 Quality 320 ” 128 On insta-music ◄

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی عشق و آتش با متن کیفیت عالی Mp3

متن آهنگ عشق و آتش ◄ محمد معتمدی

►◄►◄►

◄►  نه آهن حریف غرور تو بود نه آتش توان شکست تو داشت ◄►

◄► نه این گردش روزگار سیاه خمی بر دل حق پرست تو داشت ◄►

◄► تو آتش گرفتی به عشق کسی که امنیتش را به دست تو داشت ◄►

◄► تو پر زدی و عشقت در سینه غمی افروخت از رفتن جانسوزت حتی دل آتش سوخت ◄►

◄► به دل های ما غصه بسیار رفت شب و روز بعد از تو دشوار رفت ◄►

◄► غریبانه رفتی و با رفتنت دل ملتی زیر آوار رفت دل ملتی زیر آوار رفت ◄►

◄► شهیدان راه خدا زنده اند خوش آن تن که در راه پیکار رفت ◄►

عشق و آتش ► محمد معتمدی

► Download ◄

 

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی زنجیرش کنید با متن کیفیت عالی Mp3

پرطرفدار محمد معتمدی ◄ زنجیرش کنید

دانلود آهنگ جدید ► در سایت اینستا موزیک ◄ موضوع زنجیرش کنید از صدای محمد معتمدی ► کیفیت 320 ◄ 128 در insta-music ► لینک مستقیم با متن موزیک ◄ کیفیت اصلی و اورجینال ► Mp3

همیشه در سایت اینستا موزیک ◄ insta-music ترانه و ► موسیقی های جدید محمد معتمدی را دریافت کنید.

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی زنجیرش کنید با متن کیفیت عالی Mp3

► Download Music ► Mohammad Motamedi ► Zanjirash Konid ◄ With Text ► 2 Quality 320 ” 128 On insta-music ◄

متن آهنگ زنجیرش کنید ◄ محمد معتمدی

►◄►◄►

هر چه دیدم من درون آینه تعبیر شد رهر چه دیدم من درون آینه تعبیر شد◄►

روح من فرهاد مجنونیست زنجیرش کنید► روح من فرهاد مجنونیست زنجیرش کنید◄►

شب برای خسروان آرامشی دارد نهان► شب برای خسروان آرامشی دارد نهان◄►

راز تنهایی چه باشد راز تنهایی► چه باشد خوب تفسیرش کنید◄►

خواب دیدم مار گیسویش به دستم میخزید► خواب دیدم مار گیسویش به دستم میخزید◄►

حال او چون حال آتش بود► تعبیرش کنید تعبیرش کنید◄►

یاد او جان مرا با خود به هر سو میکشد► یاد او جان مرا با خود به هر سو میکشد◄►

یار من از جنس دوزخ بود زنجیرش کنید ►زنجیرش کنید زنجیرش کنید زنجیرش کنید◄►

ناشناسی ساعت عمره مرا پرسید و► رفت آینه شعر مرا دزدید تکثیرش کنید◄►

جای پای آسمان بر خاک من جا مانده ►جای پای آسمان بر خاک من جا مانده◄►

چشم من مسحور چشمی بود تدبیرش کنید► تدبیرش کنید تدبیرش کنید تدبیرش کنید◄►

زنجیرش کنید زنجیرش کنید► زنجیرش کنید زنجیرش کنید◄►

زنجیرش کنید ► محمد معتمدی

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی زنجیرش کنید با متن کیفیت عالی Mp3

 

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی جان ایران با متن کیفیت عالی Mp3

پرطرفدار محمد معتمدی ◄جانان ایران

دانلود آهنگ جدید ► در سایت اینستا موزیک ◄ موضوع جانان ایران از صدای محمد معتمدی ► کیفیت 320 ◄ 128 در insta-music ► لینک مستقیم با متن موزیک ◄ کیفیت اصلی و اورجینال ► Mp3

همیشه در سایت اینستا موزیک ◄ insta-music ترانه و ► موسیقی های جدید محمد معتمدی را دریافت کنید.

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی جان ایران با متن کیفیت عالی Mp3

► Download Music ► Mohammad Motamedi ► Jane Iran ◄ With Text ► 2 Quality 320 ” 128 On insta-music ◄

متن آهنگ جانان ایران ◄ محمد معتمدی

►◄►◄►

خوشا تماشای صبح فردا ►خوشا بهارت شکوفه زارا◄►

خوشا هر آنکس که دوست دارد► نفس کشیدن در این هوا را◄►

خوشا سرودن به لحن باران ز► عشق گفتن به گوش یاران◄►

خوشا تبسم خوشا ترنم► به سایه سارت جانی را◄►

تو نام عشقی سلام عشقی► برای این دل تمام عشقی◄►

تو دل ستانی تو دل نشینی► تو آسمانی ترین زمینی◄►

خوشا ز نام و نشان گذشتن به► عشق تو از جهان گذشتن◄►

یلان از هفت خوان گذشتن به► سان آرش به جان گذشتن◄►

جان ایران جانان ایران ►جان ایران جانان ایران◄►

جانان ایران ► محمد معتمدی

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی جان ایران با متن کیفیت عالی Mp3

 

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی ایرانم با متن کیفیت عالی Mp3

پرطرفدار محمد معتمدی ◄ ایرانم

دانلود آهنگ جدید ► در سایت اینستا موزیک ◄ موضوع ایرانم از صدای محمد معتمدی ► کیفیت 320 ◄ 128 در insta-music ► لینک مستقیم با متن موزیک ◄ کیفیت اصلی و اورجینال ► Mp3

همیشه در سایت اینستا موزیک ◄ insta-music ترانه و ► موسیقی های جدید محمد معتمدی را دریافت کنید.

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی ایرانم با متن کیفیت عالی Mp3

► Download Music ► Mohammad Motamedi ► Iranam ◄ With Text ► 2 Quality 320 ” 128 On insta-music ◄

متن آهنگ ایرانم ◄ محمد معتمدی

►◄►◄►

من حنجره ای آزادم کوبنده ترین فریادم ای►خاک من ای بنیادم هرگز نروی از یادم◄►

ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره ها► ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره ها◄►

چشم زمان مسحور افسانه هایت جان جهان بی تاب► صلح و صفایت جان جهان بی تاب صلح و صفایت◄►

گوش زمان بر آوایت چشم جهان بر► فردایت چشم جهان بر فردایت◄►

ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره ها ►ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره ها◄►

ایران ما ای جان پناهت جان ما ای مهر تو در جان► فرزندان ما ای مهر تو در جان فرزندان ما◄►

ایرانم ► محمد معتمدی

دانلود آهنگ پرطرفدار محمد معتمدی ایرانم با متن کیفیت عالی Mp3